Werknemers kunnen straks mogelijk hun hypotheekschuld aflossen met pensioengeld.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is positief over dit idee. Ze schrijft dat vrijdag aan de Tweede Kamer.

Het is volgens haar goed voor de woningmarkt als hypotheekschulden extra worden afgelost. Wel wordt het pensioeninkomen dan wat lager. Maar dat effect is beperkt, verwacht de staatssecretaris.

Klijnsma onderzoekt de mogelijkheden en laat de Kamer begin volgend jaar meer weten, meldt ze.

Beperkt

Er zijn twee mogelijke varianten. Woningbezitters kunnen een deel van hun pensioenpremie aanspreken of juist een deel van de al opgebouwde pensioenaanspraken.

Uit voorlopige bevindingen blijkt dat jongeren en mensen met een laag inkomen hun woningschuld op deze manier het minst kunnen verlagen. Ook blijkt dat beide varianten een positief, maar beperkt effect hebben op de individuele schuld.

Woningverkopen

Klijnsma verwacht verder dat de extra aflossingen op termijn tot meer woningverkopen zullen leiden. Huishoudens met een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning ('onder water'), krijgen meer mogelijkheden om te verhuizen.

Daarnaast zal een deel van de werknemers het vrijgevallen pensioengeld gebruiken voor de aankoop van een duurdere nieuwe woning. Daardoor zullen de huizenprijzen volgens de staatssecretaris licht stijgen.

Gelijke behandeling

Het kan zijn dat de plannen indruisen tegen Europese verdragen over gelijke behandeling. Vrouwelijke werknemers kunnen op deze manier mogelijk meer hypotheek aflossen dan hun mannelijke collega's, omdat ze een andere levensverwachting hebben.

Ook kan de afkoopwaarde van een pensioen heel anders uitvallen voor een oudere werknemer dan voor een jongere werknemer. Dat zou neerkomen op leeftijdsdiscriminatie.

Verder voorziet Klijnsma dat de maatregel "een licht negatief effect" op de overheidsfinanciën zal hebben. Dat wordt nog nader uitgezocht.

Het idee is afkomstig van Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU), een christelijke vakorganisatie voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. De RMU deed het voorstel in 2011.