Nederlanders kunnen volgend jaar minder lenen voor de aankoop van hun huis. Niet alleen wordt de verhouding tussen de waarde van de woning en het inkomen verlaagd. Ook de maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen daalt.

Dat blijkt uit de financieringslastpercentages die Nibud voor volgend jaar heeft vastgesteld.

Inkomens tot 28.000 euro kunnen volgens de percentages van het Nibud 3 tot 6,5 procent minder lenen. Voor hogere inkomens ligt het percentage 0,5 tot 3 procentpunt lager.

Deze lagere norm staat los van het verlagen van de verhouding tussen de woningwaarde en het bedrag dat iemand mag lenen (loan to value ratio) dat met 1 procentpunt per jaar wordt verlaagd naar 100 procent. Dit jaar bedraagt deze ratio nog 104 procent, dat daalt in 2015 naar 103 procent.

Nibud

Nibud heeft dit jaar de maximale financieringslast anders berekend. Zo wordt er rekening gehouden met mogelijke onvermijdbare uitgaven, als hoge zorgkosten of de komst van kinderen.

Hogere inkomens hebben meer ruimte in hun budget om dit op te vangen. Voor huishoudens die kunnen aantonen geen risico te lopen op deze kosten, is een uitzondering mogelijk.

Daarnaast houdt het Nibud ook rekening met de koopkracht van huishoudens en de hypotheekrente. Doordat de hypotheekrente dit jaar flink gedaald is, kan er meer geleend worden. De lage rente leidt er ook toe dat minder hypotheekrente kan worden afgetrokken, dat beperkt de leencapaciteit.

Lenen

Bij een gelijke rentestand van 3,25 procent kan een Nederlander met een inkomen van 30.000 euro volgend jaar maximaal 137.018 euro lenen, dat is 9.464 euro minder ten opzichte van dit jaar.

Een woningkoper met een inkomen van 50.000 euro kan volgend jaar 15.773 euro minder lenen, namelijk 228.364 euro.

Hypotheekrente

Als er rekening gehouden wordt met de hogere hypotheekrente van begin dit jaar, kunnen Nederlanders volgend jaar wel meer lenen.

Iemand met een inkomen van 30.000 euro die begin dit jaar een hypotheek met 4,25 procent rente afsloot, kon maximaal 134.671 euro lenen. Dat is 2.347 euro minder dan iemand die volgend jaar een hypotheek afsluit tegen 3,25 procent rente.

Nul op de meter

Eigenaren die een 'nul op de meter’ woning kopen en dus zelf hun energie opwekken, kunnen 25.000 euro meer lenen. De bouwer moet dan wel garanderen dat het er gedurende ministens tien jaar niet meer energie verbruikt wordt dan er wordt opgewekt.

Nibud geeft het advies om indien mogelijk niet de maximale hypotheek af te sluiten, omdat dan bezuinigd moet worden op andere uitgaven.