Aan de daling van het aantal verleende bouwvergunningen lijkt een einde te komen. In de eerste zes maanden van dit jaar werden 27 procent meer vergunningen afgegeven dan in dezelfde periode in 2013.

Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Vooral de bouw van koopwoningen zorgt voor deze stabilisatie. De vergunningen voor de bouw van huursector daalde wel verder.  

Het totaal aantal vergunningen voor nieuwbouwwoningen daalt sinds 2009 ieder jaar. "Sinds 2007 daalde het aantal afgegeven bouwvergunningen voor koopwoningen, vanaf 2010 volgde ook de huursector. Medio 2013 lijkt het dieptepunt bereikt", schrijft het CBS.

In het tweede kwartaal van 2014 is het aantal bouwvergunningen voor nieuwe woningen met bijna een vijfde gestegen vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

Bij koopwoningen werd er voor 5,5 duizend nieuwe woningen een vergunning verleend, maar liefst 50 procent meer dan vorig jaar. De vergunning voor huurwoningen daalden met 20 procent in het tweede kwartaal ten opzichte van dezelfde maanden in 2013.

Groei

Het CBS verwacht dat de groei dit jaar doorzet, kijkend naar de ontwikkelingen van de afgegeven bouwvergunningen in juli en augustus. Het aantal in die maanden ligt nu al hoger dan in het gehele derde kwartaal van vorig jaar.

Nadat de bouwvergunning is verleend, duurt het gemiddeld twee jaar voordat de bouwwerkzaamheden gereed zijn.

Het statistiekbureau wijst er wel op dat ondanks deze groeiende trend, het niveau van het aantal bouwvergunningen nog ruim onder het niveau van voor de crisis ligt.

In Utrecht, Rotterdam en Groningen steeg het aantal verleende bouwvergunningen het meest met respectievelijk 323, 240 en 222. In Delft daalde dat aantal met 427 stuks.