De schaderegeling die de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) hanteert voor Groningers die schade hebben opgelopen door de aardbevingen, moet de prullenbak in. 

Dat is de conclusie van een rapport dat de Vereniging Eigen Huis (VEH) komende dinsdag in Groningen presenteert.

Dat meldde een woordvoerster zondag naar aanleiding van berichtgeving van de NOS.

De VEH vindt dat er een heel nieuw schadeprotocol moet komen, omdat het huidige ''op geen enkel punt voldoet.'' Vanaf 1 januari neemt een nieuwe uitvoeringsorganisatie de afhandeling van de schades over van de NAM.

Bij het meldpunt van de VEH zijn sinds september ruim driehonderd klachten binnengekomen over de manier waarop de NAM is omgegaan met de schadeafhandeling.

Traag

Het huidige schadeprotocol is volgens de VEH veel te bureaucratisch en traag. Er wordt volledig voorbij gegaan aan de belangen van de slachtoffers.

Zo krijgen sommige woningeigenaren geen of een veel lagere vergoeding omdat de schade volgens het protocol te wijten is aan achterstallig onderhoud in plaats van aan de bevingen.

De VEH biedt het ''vernietigende'' rapport dinsdag aan tijdens een vergadering van de Dialoogtafel Groningen, een overlegorgaan waarin betrokkenen als het ministerie van Economische Zaken, de provincie en de NAM onder meer overleggen over de schadeafhandeling.