Coalitiepartijen VVD en PvdA dienen woensdag een voorstel in om de bouw van woningen in de sociale en private sector te stimuleren. Wachtlijsten voor huurwoningen moeten zo worden teruggedrongen.

Dat zeggen PvdA-Kamerlid Jacques Monasch en VVD-Kamerlid Roald van der Linde tegen NU.nl.

De coalitiepartijen willen de bouw de komende vijf jaar aanjagen door nieuwbouw van sociale huurwoningen. Daarnaast door het ombouwen van kantoren en voormalige zorggebouwen tot huurwoningen buiten de verhuurdersheffing te laten vallen. 

De maatregel met betrekking tot nieuwbouw geldt uitsluitend voor woningen tot 600 euro per maand. In het geval van het ombouwen van bestaande kantoren vervallen diverse huurdersrechten als de huurtoeslag, de huurprijsbescherming en het woningwaarderingsstelsel (op basis waarvan de huurprijs wordt vastgesteld).

Deze bouwprojecten worden daarmee aantrekkelijker voor woningcorporaties en investeerders en moet hen dus prikkelen om hierin te investeren. Zij maken de komende vijf jaar aanspraak op deze regelingen, maar voor de in die periode gerealiseerde woningen blijven deze regels gelden.

"Wie vandaag een baan krijgt in Amsterdam moet daar morgen een appartement kunnen huren. Meer aanbod betekent lagere prijzen en snellere beschikbaarheid", aldus Van der Linde.

De pan uit

De VVD'er erkent dat er een risico bestaat dat het toenemende aanbod de waardestijging van koopwoningen kan dempen. "In de grote steden rijzen de prijzen nu alweer de pan uit. Daar is nauwelijks nog sprake van een verantwoorde prijsontwikkeling", stelt hij.

"Wij willen met deze maatregelen op een verantwoorde manier de stedelijke groei ondersteunen. Niet alleen in de grote steden."

Ook Monasch denkt dat het effect op de koopsector reuze meevalt. "De vraag naar koopwoningen is blijvend hoog en tegelijkertijd willen steeds meer mensen een huurwoning, maar zijn nieuwbouwhuurwoningen vaak te duur voor lagere inkomens", constateert Monasch.

"De trend is: van bezit naar gebruik. Jongeren hebben vaak niet direct een dienstverband, mensen gaan scheiden, etcetera. Deze maatregelen faciliteren die moderne ontwikkeling."

CPB

De maatregel was volgens Monasch bij het regeerakkoord al voorgesteld door het Centraal Planbureau (CPB). 

Omdat er bij de introductie van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties uit werd gegaan van het bestaande aanbod zal de maatregel volgens VVD en PvdA geen budgettaire gevolgen hebben voor het Rijk of voor de woningcorporaties.

De Kamerleden zullen de voorstellen woensdag presenteren tijdens de begrotingsbehandeling Wonen en Rijksdienst.