De woningmarkt lijkt op te krabbelen. Met name starters vinden het een mooi moment om een huis te kopen nu de woningprijzen en de hypotheekrente laag zijn.

Wat komt er allemaal kijken bij het kopen van je eerste woning?

Ger Hukker, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), schetste het begin van het proces. Twee hypotheekadviseurs vertelden over de financiering van je huis.

Deze week vertelt Nora van Oostrom, woordvoerder van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en oud-hoogleraar notarieel recht, over de gang naar de notaris.

Koopcontract

In Amsterdam worden koopcontracten niet door de makelaar, maar door de notaris opgesteld. "Dan kan je bespreken op wiens naam het huis komt te staan."

"Als iemand er meer geld in stopt, staat vaak ook een groter deel op zijn of haar naam. Dat betekent automatisch dat diegene een groter deel van de waardestijging krijgt. Wat niet eerlijk kan zijn als iemand er niet veel geld, maar wel tijd in stopt."

"Bovendien als een stel uit elkaar gaat en de een wil de ander uitkopen, is dat alleen vrij van overdrachtsbelasting als de eigendomsverhouding bij voorkeur 50-50, maar minimaal 40-60 is", waarschuwt Van Oostrom.

Controle

Echter in de meeste gevallen komt de koper pas na ondertekening van het koopcontract bij de notaris terecht die deze “van A tot Z” controleert. "Staan de verkopers ook in het kadaster geregistreerd als de eigenaren? Is er sprake van ontbindende voorwaarden? Zijn er afspraken gemaakt over een waarborgsom?"

"Controle, controle, controle", daar draait het allemaal om volgens Van Oostrom.

"Bij het Kadaster worden de papieren van de vorige overdracht van de woning opgevraagd, om te kijken of daar melding wordt gemaakt van erfdienstbaarheden of verkoopbedingen, die nog niet in het koopcontract staan."

Vervolgens houdt de notaris in de gaten of de waarborgsom op tijd binnen is en wanneer de ontbindende voorwaarden verlopen.

Nota

"De notaris vraagt de aflosnota op van de hypotheek van de verkopers en de hypotheekstukken bij de financierende bank. En hij maakt een nota van afrekening, zodat voor elke partij duidelijk is wat ze moeten betalen of ontvangen."

"Ook maakt hij een ontwerp van de leveringsakte, die ter controle verstuurd wordt naar de koper en verkoper", vertelt Van Oostrom.

"Als de aankoop een nieuwbouwwoning betreft, koop je bij de notaris de grond. Je wordt automatisch eigenaar van wat er op je grond gebouwd wordt. De bank maakt in dat geval niet al het geld over naar de notaris, maar houdt een bouwdepot aan waaruit de nota’s van de aannemer worden betaald."

Overdracht

Op de dag van overdracht controleert de notaris of de situatie ongewijzigd is gebleven, bijvoorbeeld of er in de tussentijd geen beslag op de woning is gelegd of een extra hypotheek is afgesloten.

Als alles in orde is, kunnen de leverings- en hypotheekakte ondertekend worden. Uit onderzoek blijkt dat kopers gemiddeld 783,67 euro, exclusief btw, betalen voor deze twee aktes.

"Voor een hypotheek ben je beiden aansprakelijk, tevens staat er in de hypotheekakte dat het huis borg staat voor elke lening die je bij die bank afsluit. Dat geldt dus ook voor toekomstige leningen", waarschuwt Van Oostrom.

Eigendom

Het opleveren van het huis staat los van het bezoek aan de notaris, maar vaak vindt wel de symbolische sleuteloverdracht wel bij de notaris plaats. Het eigendomsbewijs wordt nagestuurd.

De notaris maakt alle bedragen pas de volgende dag naar de rechthebbenden over, als blijkt dat ook op de dag van de overdracht geen wijzigingen hebben plaatsgevonden.

In het geval van een nieuwbouwwoning kan de notaris 5 procent van de aanneemsom in depot houden tot drie maanden na oplevering. "Een stok achter de deur om te zorgen dat eventuele gebreken geconstateerd bij de oplevering worden opgelost", legt Van Oostrom uit.

Samenlevingscontract

Een samenlevingscontract is niet noodzakelijk voor starters die in de koopwoning voor het eerst gaan samenwonen, maar wordt wel aangeraden. "Eigenlijk is een samenlevingscontract op drie momenten van belang: als je gaat samenwonen, als je uit elkaar gaat en in het geval van overlijden."

"Bij overlijden is niet je partner, maar je familie erfgenaam. In een samenlevingscontract kan je een verblijvingsbeding toevoegen, zodat de gemeenschappelijke zaken in eigendom komen van de langstlevende", aldus Van Oostrom.

Ze voegt toe dat als je privé zaken wilt nalaten aan je partner dat via een testament geregeld moet worden.

Van Oostrom adviseert mensen zich goed te laten voorlichten: "De omstandigheden zijn bij iedereen verschillend en er komt veel om de hoek kijken."

'Huis kopen begint met een kop koffie' | 'Starter sluit vaak annuïteitenhypotheek af'