Een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) betekent niet alleen een lagere hypotheekrente, maar ook dat huiseigenaren onder bepaalde voorwaarden verlost worden van een restschuld bij gedwongen verkoop.

Maximale hypotheek

Op 1 juli gaat de grens voor hypotheken met NHG omlaag van 290.000 naar 265.00 euro.

NHG rekent standaard 6 procent voor bijkomende kosten, zoals de kosten voor het afsluiten van de hypotheek en de notariskosten. Daardoor mag de koopsom, inclusief eventuele verbouwingskosten, niet meer bedragen dan 250.000 euro.

In 2009 werd de kostengrens in een keer verhoogd van 265.000 naar 350.000 euro om de woningmarkt te ondersteunen. Sinds 2012 wordt het bedrag stapsgewijs weer verlaagd naar het oorspronkelijke niveau.

Omdat de gemiddelde huizenprijs inmiddels is gedaald, gaat het maximumbedrag de komende jaren verder omlaag. Per 1 juli 2015 wordt de grens verlaagd naar 245.000 euro en per 1 juli 2016 naar 225.000 euro. Daarna zal het maximum weer gekoppeld worden aan de gemiddelde huizenprijs.

Hypotheekofferte

Om nog te profiteren van de huidige NHG-grens van 290.000 euro, wat een maximale koopsom van 273.584,90 euro betekent, moet de hypotheekofferte voor 1 juli 2014 zijn uitgegeven door de geldverstrekker.

De datum van ondertekening speelt daarbij geen rol.

Rente

Banken lopen minder risico bij een NHG-hypotheek, daardoor liggen de rentetarieven lager dan bij hypotheken zonder NHG. Op jaarbasis kan dat zo’n 1000 euro aan hypotheekrente schelen.

Premie

NHG is niet gratis; de premie is de laatste jaren flink gestegen. In 2006 betaalde een koper nog 0,28 procent van de hypotheeksom aan premie.

Sinds 1 januari wordt eenmalig 1 procent van de hypotheeksom betaald aan Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, de instantie die NHG verstrekt.

Restschuld

Bij een gedwongen verkoop kunnen Nederlanders met een NHG-hypotheek onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op het fonds voor het kwijtschelden van de restschuld. Dat geldt alleen voor mensen die hun huis hebben moeten verkopen wegens langdurig inkomensverlies, bijvoorbeeld door werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, echtscheiding of overlijden van de partner.

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen heeft per 1 januari wel de normen verscherpt, omdat te veel mensen gebruik en soms ook misbruik maakten van het garantiefonds.

Als de geldverstrekker een verlies indient, kijkt NHG of er aan alle regels is voldaan bij het bepalen of en hoeveel van het verlies wordt vergoed.

Daarnaast beoordeelt NHG of de consument kwijtschelding krijgt. In 2013 is in 79 procent van de gevallen kwijtschelding verleend.

In de overige gevallen bleek er sprake van een vrijwillige verkoop of onvoldoende medewerking aan het voorkomen of beperken van het verlies. In dat geval wordt er geen kwijtschelding verleend, maar moet de woningeigenaar de restschuld terugbetalen aan NHG.