De Woonbond vreest dat de plannen van minister Stef Blok (Wonen) om het verhuurders makkelijker te maken om een tijdelijk huurcontract aan te bieden, alleen maar leiden tot aantasting van huurdersrechten. 

De belangenbehartiger van huurders denkt dat er door de voorgestelde maatregelen nauwelijks meer woningen beschikbaar komen.

Het kabinet hoopt verhuurders juist te verleiden eerder woonruimte aan te bieden omdat ze de zekerheid hebben dat een huurcontract eindigt.

Een dergelijk flexibeler huurrecht moet de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Mensen moeten eerder een huurwoning kunnen krijgen, maar die niet onder alle omstandigheden decennia lang kunnen blijven bezetten.