Bijna 70 procent van de Nederlanders verwacht de komende twee jaar stabilisatie of een prijsstijging op de woningmarkt. Zij verwachten een prijsstijging van 3,5 procent.

Dat blijkt uit een onderzoek van Multiscope in op dracht van Obvion onder duizend Nederlanders over hun ervaringen op de woningmarkt.

Bijna een kwart van de respondenten ervaart de aangescherpte regels rond de hypotheekrenteaftrek als belemmerend bij de aankoop van een nieuwe woning.

Door de aangescherpte regels voor het maximale hypothecaire krediet moeten consumenten vaker eigen geld meebrengen. Bijna 40 procent ziet dit als een struikelblok.

Steden

Ook zijn stadsbewoners optimistischer over de waardestijging van hun huis. In stedelijk gebied is de verwachte prijsstijging 33 procent hoger dan in landelijk gebied.

Volgens het onderzoek komt dat doordat in steden meer vraag naar woningen is en omdat er meer herstructurering plaatsvindt. Doordat steden een nieuw karakter krijgen kunnen de woningprijzen daar sneller stijgen.