De gemiddelde extra winstmarge die hypotheekverstrekkers rekenen bovenop hun normale hypotheektarief is het afgelopen kwartaal gestegen naar 0,56 procent.

De stijging is een trendbreuk na een lange periode van daling, zo meldt de Vereniging Eigen Huis (VEH).

De winstopslag liep in 2012 op tot boven 1 procentpunt. In oktober 2013 was de opslag gedaald naar 0,36 procentpunt.

De hypotheekrente is de laatste jaren geleidelijk gedaald en staat nu op het laagste niveau sinds 2005. De fundingkosten, de kosten die hypotheekverstrekkers maken voor het lenen van geld op de kapitaalmarkt, zijn de afgelopen drie maanden harder gedaald. Daardoor is de extra winstmarge weer toegenomen.

Hypotheek

Zonder extra winstmarge zou een woningeigenaar 3,6 in plaats van 4,1 procent kwijt zijn aan hypotheekrente bij tien jaar vast. Bij een hypotheek van 250.000 euro kost de winstmarge 1.400 euro bruto extra per jaar aan extra hypotheeklasten, een prijsopslag van bijna 19 procent.

De verwachting was dat de concurrentie op de hypotheekmarkt zou toenemen mede door het vervallen van de concurrentiebeperking als gevolg van het ontvangen van staatssteun.

Echter zowel ING als ABN Amro willen geen groter marktaandeel op de hypotheekmarkt. ING focust zich liever op producten waar hogere marges te behalen zijn. Rabobank wil zelfs zijn marktaandeel verkleinen, van 30 naar 25 procent.