Steeds meer woningbezitters dienen een klacht in over een te lage toegekende WOZ-waarde van hun huis.

Dat merkt de Waarderingskamer, een toezichthouder op de taxaties die de gemeenten uitvoeren.

Tussen de waardepeildatum 1 januari 2012 en 1 januari 2013 is sprake van een landelijk gemiddelde daling van de wettelijk vastgestelde woningwaarde met 5,4 procent.

De hoogte van de WOZ heeft effect op verschillende belastingen, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting (ozb), rioolheffing, en erf- en schenkbelasting. Een lage WOZ-waarde kan daarom belastingvoordeel betekenen.

Taxatie

Maar woningbezitters geven dit voordeeltje tegenwoordig liever op. Een hogere taxatiewaarde kan namelijk de onderhandelingspositie bij verkoop versterken.

Die WOZ-waarde wordt ook steeds belangrijker, omdat de database later dit jaar openbaar wordt.

Bezwaren over de taxatie gaan dus ook steeds vaker over een te lage in plaats van een te hoge beoordeling. "De WOZ-waarde moet een goede weergave zijn van de marktwaarde, niet te hoog, maar ook niet te laag", aldus Jan Gieskes, secretaris van de Waarderingskamer, tegenover ING.

Bezwaar

Ieder jaar tekent bijna 4 procent van de huizenbezitters bij hun gemeente bezwaar aan tegen de WOZ-beschikking. In iets minder dan de helft van de gevallen krijgen ze gelijk.

Gieskes: "Mensen kunnen denken, met zo’n lage WOZ-waarde krijg ik het niet verkocht. Maar bij een lage marktwaarde moet je misschien wel iets aan de vraagprijs doen. De bomen groeien nou eenmaal niet meer tot in de hemel."

De Waarderingskamer is een zelfstandig bestuursorgaan. De politieke verantwoordelijkheid ligt bij de minister van Financiën.