De lage verkoopprijzen van sociale huurwoningen verstoren mogelijk de markt. Reden voor Vereniging Eigen Huis (VEH) en de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM) om een meldpunt te openen.

Sinds 1 oktober 2013 mogen corporaties meer korting geven bij de verkoop van huurwoningen. De maximale korting lag op 10 procent, maar is verruimd naar 25 procent van de marktwaarde.

De lage verkoopprijzen zijn positief voor starters die makkelijker een woning kunnen kopen, maar negatief voor huiseigenaren die in dezelfde buurt hun woning te koop hebben staan.

Zowel NVM als VEH geven aan signalen te krijgen dat deze kortingen leiden tot “prijsbederf”. “Het leidt tot oneerlijke concurrentie en een slechtere verkooppositie voor particuliere verkopers.”

De afgelopen jaren werden ieder jaar 14.000 à 15.000 sociale huurwoningen verkocht aan particulieren, dat kwam in 2013 neer op 13 procent van het totaal aantal woningverkopen.

NVM en VEH verwachten dat het aantal verkopen gaat toenemen en willen op basis van ervaringen die op het meldpunt binnenkomen een duidelijk beeld krijgen. Voor de zomer worden de resultaten bekendgemaakt.