Huurders zullen grotendeels opdraaien voor de verhuurdersheffing die woningcorporaties moeten betalen.

Dat stellen corporatiedirecteuren in de Corporatie Survey, een onderzoek van adviesbureau Finance Ideas.

Meer dan de helft van de 381 corporaties geeft aan gebruik te maken van de mogelijkheid om de verhuurderheffing op te vangen met huurverhogingen. Hierdoor stijgen de huren dit jaar gemiddeld met meer dan vier procent.

Verder snijden de corporaties in de eigen organisatie door beheer- en personeelslasten te verlagen. Ook zal er minder geïnvesteerd worden.

Investeringen

Een derde van de corporaties verlaagt investeringen in nieuwbouw van huurwoningen met meer dan 5 procent. Overigens besparen corporaties niet op energiebesparende maatregelen.

Tot 2017 betalen woningcorporaties over hun bezit een verhuurdersheffing die oploopt tot 1,7 miljard euro. In 2014 bedraagt de verhuurderheffing 0,381 procent van de waarde van de huurwoningen.

De verhuurdersheffing maakt deel uit van het vorig jaar gesloten Woonakkoord.

De Corporatie Survey is gebaseerd op onderzoek onder 234 corporatiebestuurders en -managers.

Lees ook: Maatregelen uit woonakkoord op een rij