Bij de aangifte inkomstenbelasting over 2013, kunt u de hypotheekrente aftrekken mits het geld gebruikt is voor de eigen woning.

Heeft u een deel van het geld besteed aan het kopen van een auto of een tweede woning, dan moet u dat deel van de lening opgeven als schuld in box 3.

Is de hypotheek na 1 januari 2013 afgesloten dan moet de schuld minimaal annuïtair afgelost worden in dertig jaar om de hypotheekrente te mogen aftrekken.

Fiscale partners kunnen zelf bepalen aan wie zowel het eigenwoningforfait als de aftrek hypotheekrente wordt toebedeeld. Het pakt over het algemeen het voordeligst uit bij degene met het inkomen in het hoogste belastingtarief.

Als de renteaftrek lager is dan het eigenwoningforfait, dan profiteert u van de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld. 

Gekocht

Als u in 2013 een eigen woning heeft gekocht is een aantal kosten eenmalig aftrekbaar:
- afsluitprovisie en andere bemiddelingskosten voor de lening
- notariskosten en kadastrale rechten voor de hypotheekakte, inclusief btw
- betaalde boeterente of oversluitkosten
- taxatiekosten (alleen om een lening te krijgen)
- kosten van de aanvraag van een Nationale Hypotheek Garantie
- bouwrente over de periode na het sluiten van de voorlopige koopovereenkomst
- kosten van nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot (onder voorwaarden)

Verkocht

Als u een woning heeft verkocht waarvan de opbrengst hoger was dan de eigenwoningschuld, dan houdt de Belastingdienst rekening met deze overwaarde. Voor de nieuwe woning mag u alleen de rente aftrekken over de aankoopprijs van de nieuwe woning minus de overwaarde.

Als u uw woning met verlies heeft verkocht, na 28 oktober 2012, mag u de rente op restschuld maximaal tien jaar aftrekken van de belasting.

Twee woningen

Als u tijdelijk in het bezit bent van twee woningen, omdat uw oude woning nog niet verkocht is, mag u maximaal drie jaar de (hypotheek)rente voor deze woning aftrekken. Dit geldt niet als u de oude woning verhuurt.

Indien u in het bezit van twee woningen bent, omdat het een vakantiehuisje of een tweede woning betreft, dan dient u dit aan te geven in box 3. De eventueel betaalde rente is niet aftrekbaar.

Verbouwen

Het tijdelijke lage btw-tarief van 6 procent op arbeidskosten bij renovatie van bestaande woningen is verlengd tot eind 2014. Uw verbouwing dient dan wel voor 31 december afgerond te zijn. 

De rente van een lening voor het verbouwen van uw huis is aftrekbaar als de schuld minstens annuïtair wordt afgelost in dertig jaar, tenzij u de afgelopen drie jaar uw huis heeft verkocht met overwaarde.

Een persoonlijke lening om de verbouwing te financieren kan een betere keus zijn dan een tweede of hogere hypotheek, omdat er in het laatste geval nog advies- en bemiddelingskosten worden gerekend.

Zie ook:
Aangifte doen over 2013
Minder belasting betalen door aftrekposten
Belastingtips voor spaarders en beleggers