Armoede onder huurders moet een 'hot item' worden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart.

Zolang het Rijk niets doet, is het extra belangrijk dat de lokale politiek verantwoordelijkheid neemt. Dat stelt belangenorganisatie de Woonbond op zijn vernieuwde site Actiehuuralarm.nl.

Huurdersorganisaties vinden op de site allerlei informatie en handigheidjes waarmee ze het debat over verantwoorde huren kunnen aanzwengelen. Ook kunnen huurders en huurdersorganisaties via de site ideeën en ervaringen uitwisselen. Verder is het mogelijk om misstanden te melden.

De Woonbond stelt dat gemeenten een rol kunnen en moeten spelen om de woonlasten zoals huur en energie betaalbaar te houden. Belangrijk is volgens de belangenorganisatie dat huurders in de toekomst een betere positie krijgen bij het maken van prestatieafspraken tussen corporaties en gemeente.

"De gemeenteraadsverkiezingen bieden bij uitstek mogelijkheden om de politiek uitspraken te ontlokken en mogelijk toezeggingen, waaraan ze na de verkiezingen gehouden kunnen worden", stelt de Woonbond.