De Rotterdamse woningcorporatie Woonbron heeft een goedkopere manier gevonden om de gewilde sociale eengezinswoningen te bouwen.

De winst wordt vooral behaald in lagere bouwkosten en door goedkopere bouwgrond van de gemeente te verkrijgen. Dat verklaart Woonbron maandag bij een presentatie over de plannen. 

Woonbron wil de komende tien jaar ongeveer 450 van deze eengezinswoningen voor het sociale huursegment in Rotterdam en Dordrecht bouwen. Mogelijk ook in Delft.

De kosten hiervoor zouden inmiddels weer terug verdiend kunnen worden. Bovendien krijgt op deze manier de woningbouwmarkt weer een impuls en wordt de schaarste van deze woningen aangepakt, stelt Woonbron.

Weer op gang

Het idee van de goedkopere sociale eengezinswoningen wil Woonbron gaan delen met andere corporaties in het land, zodat ook die weer het bouwen van eengezinswoningen in Nederland op gang kunnen brengen.

In het verleden konden woningbouwcorporaties de investeringen in eengezinswoningen niet terugverdienen. Er kan nu goedkoper worden geïnvesteerd in grond en bouwkosten, omdat er afspraken zijn gemaakt met de gemeente Rotterdam, bouwers en binnenkort ook met nutsbedrijven. Woonbron hoopt de afspraken met Rotterdam ook snel met de gemeente Dordrecht te maken.

Lagere kosten

Rotterdam biedt goedkopere bouwgrond aan, de aannemers werken met standaardsysteemwoningen en de nutsbedrijven wordt gevraagd de aanlegkosten van de nutsvoorzieningen te drukken.

''De kosten van de architect zijn verwerkt in de kostprijs en door standaardisatie ook een stuk lager dan traditioneel het geval is’’, zegt bestuursvoorzitter Bert Wijbenga van Woonbron.

De huizen worden voor een bepaalde periode door Woonbron verhuurd. Daarna gaan ze in de verkoop. Het verschil tussen de commerciële en sociale, ofwel goedkopere, grondprijs wordt dan pas tussen de gemeente en Woonbron verrekend.

Lees ook: Tussenwoning is snelst verkocht