Veel bewoners zijn zo veel kwijt aan energiekosten, dat ze zich letterlijk arm stoken. Dat stelt de Woonbond tegenover NU.nl

De Woonbond waarschuwt voor toenemende armoede door hoge energiekosten. Veel bewoners zouden nauwelijks geld overhouden om normaal te leven. Dit blijkt uit een enquête die de Woonbond aan vijfduizend huurders voorlegde.

Een kwart van alle huurders leeft volgens de bond in armoede door de hoge kosten. In steden is dit vaak een derde.

De bond stelt dat huurders 7 procent van hun netto-inkomen uitgeven aan energie. Bij huurders met een laag inkomen gaat het om 10 procent van het totale inkomen.

Verbetering

Gemiddeld betalen huishoudens 115 à 120 euro per maand aan energie. "We weten dat dit beter kan", stelt Gerard Jager van de Woonbond. "Dit heeft deels te maken met isolatie van woningen, maar ook het gedrag is voor verbetering vatbaar."

Uit het onderzoek blijken huurders in Groningen het duurst uit te zijn en het grootste deel van hun inkomen uit te geven aan energiekosten. In Purmerend zijn huurders gemiddeld het voordeligst uit, dankzij de vele hoogbouw.

Schuldhulpverlening

Twee derde van de huurders zijn bezorgd over of ze de huur nog kunnen opbrengen, omdat ze verwachten dat hun inkomen de komende jaren zal dalen.

Volgens de Woonbond is het voor gemeenten belangrijk dat ze huurders uit de schulden houden. "Zij hebben er baat bij om te voorkomen dat mensen in de schuldhulpverlening belanden."

Gemeenten zouden huurders volgens Jager kunnen helpen door een fonds op te richten voor woonlasten. Huurders met geldproblemen kunnen hier dan een beroep op doen.