De per 1 juli geplande inkomensafhankelijke huurverhoging in de sociale sector brengt veel mensen in de financiële problemen. Ook de privacy van huurders wordt geschonden met de maatregel.

Dat concludeert de Nederlandse Woonbond, de belangrijkste vertegenwoordiger van sociale huurders, op basis van een vorige maand geopende meldpunt.

''Veel huurders melden dat zij de extra huurverhoging niet of nauwelijks kunnen betalen. En velen vinden het onrechtvaardig om het etiket 'scheefwoner' opgeplakt te krijgen'', zegt Woonbonddirecteur Ronald Paping.

''Dat de inkomensgegevens zomaar bij de verhuurder terechtkomen, geeft huurders een gevoel van onveiligheid en onredelijkheid'', vervolgt hij.

Bezwaar

Volgens Paping komen er ook veel klachten binnen over de bureaucratie waar huurders mee te maken krijgen bij het indienen van een bezwaarschrift. ''Wat ons betreft is de inkomensafhankelijke huurverhoging een mislukt experiment dat in 2014 geen vervolg moet krijgen'', besluit de directeur van Woonbond.

In een reactie wijst minister Stef Blok voor Wonen en Rijksdienst erop dat de huurstijging van 1,5 procent boven inflatie voor de laagste inkomens geheel of gedeeltelijk wordt gecompenseerd door de huurtoeslag. Chronisch zieken en gehandicapten zijn bovendien helemaal gevrijwaard van de inkomensafhankelijke huurverhoging.

Blok wijst er verder op dat geen sprake is van een ''proef'' of ''experiment'' maar van ''ingezet beleid''.