Bijna een kwart van de mantelzorgers (23 procent) voelt zich op het gebied van wonen tegengewerkt door gemeente of instanties. 

Van de 1.394 ondervraagde mantelzorgers verleent 40 procent zorg aan zijn of haar partner, blijkt uit onderzoek van de landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo en het MAX-programma Hallo Nederland.

Zo'n 53 procent van de mantelzorgers zorgt intensief voor hun naasten, dat wil zeggen meer dan acht uur zorg per week. Bijna 12 procent van alle ondervraagde mantelzorgers ervaart het zorgen als zeer zwaar.

Van de mensen die tegenwerking ervaren op het gebied van wonen, zegt 34 procent tegen problemen aan te lopen bij het aanpassen van de huidige woning op de nodige zorg. Ruim 9 procent zegt hinder te ondervinden bij het realiseren van een mantelzorgwoning.