In de politieregio Rotterdam worden relatief de meeste inbraken in woningen gepleegd. 87 procent van alle meldingen in deze regio betreft een woninginbraak.

Wat bedrijfsinbraken betreft lopen de regio's oost- en noord-Nederland voorop. Het percentage ligt meer dan 22 procent hoger dan in Rotterdam, blijkt uit onderzoek van SmartAlarm.nl

De meeste inbraken vinden plaats tussen drie en vier uur 's nachts. In dit uur wordt 22 procent van de inbraakmeldingen gedaan. 

Twee uur later, tussen 5.00 en 6.00 uur 's, is het op het gebied van meldingen het rustigst. Landelijk worden er gemiddeld 71 inbraakmeldingen per nacht doorgegeven. Voor het onderzoek maakten zij gebruik van politiecijfers uit de periode 2013 - 2016. 

December

Op zaterdag komen de meeste meldingen binnen, op woensdag de minste. Dan wordt er 13 procent minder vaak melding gedaan dan op de zaterdag. December is met gemiddeld 22.000 meldingen de drukste maand, gevolgd door januari en november. In juni en september komen er de minste meldingen binnen. 

In oost- en midden-Nederland worden er de laatste jaren minder inbraakmeldingen gedaan. In Limburg is echter een lichte stijging te zien, dat vooral komt door een toename in het aantal woninginbraken.