Het afgelopen jaar hebben gemeenten minder papier en karton ingezameld dan eerdere jaren. Gemeenten zamelden gemiddeld 55 kilo papier per inwoner in.

De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de twee voorgaande jaren, maar zijn een vijfde minder dan in 2008. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Hoewel er minder papier is ingezameld, blijkt uit cijfers van Rijkswaterstaat niet dat er meer papier bij het restafval belandde. Ongeveer 12 procent van het restafval bestond uit recyclebaar papier.

In Zeeland is met gemiddeld 71 kilo per inwoner het meeste papier en karton ingezameld. Gemeenten in Zuid-Holland zamelden het minste papier in: gemiddeld 39 kilo per inwoner. Tussen 2008 en 2015 daalde de hoeveelheid ingezameld papier in die provincie het meest, met bijna 28 procent.

Papierinzameling (kg) per provincie

Kranten

Het CBS wijt de afname in het aantal kilo's ingezamelde papier aan de dalende papieren oplagecijfers van kranten en tijdschriften. Veel kranten en tijdschriften zijn hun artikelen (ook) digitaal aan gaan bieden.

De printoplages van kranten zijn volgens het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) sinds 2008 gedaald met 40 procent tot 936 miljoen in 2015.