Lager opgeleiden, jonge mensen en vrouwen met een baan van minstens dertig uur per week hebben vaker een tuin met tegels, concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) donderdag.

Groene tuinen zijn volgens het SCP  vaker aanwezig bij ouderen en hoger opgeleiden. Dat geldt volgens het bureau ook voor mensen die wonen in stadscentra, waar weinig tuinen zijn.

Volgens het SCP is verder in de meeste tuinen zowel 'groen' als 'grijs' aanwezig.

Een voortuin wordt veel vaker bestraat als die bij de overbuur ook bestraat is. Het omgekeerde geldt net zo goed: van plantentuinen in een straat lijkt een "inspirerende werking" uit te gaan.

"Het lijkt erop dat tegeltuinen, maar ook groene voortuinen besmettelijk zijn en letterlijk gespiegeld worden".

Planten

Ongeveer 17 procent van de Nederlanders heeft een voortuin die volstaat met planten. Bij een kwart van de mensen met een tuin is minstens driekwart van hun achtertuin beplant.

De keuze voor planten of juist tegels heeft niet alleen gevolgen voor het aanzien van de straat, maar bijvoorbeeld ook voor de hemelwaterafvoer. Waar tegels liggen, kan het water niet in de grond zakken.