In Vinexwijken wonen veel bewoners van niet-westerse herkomst. Ook wonen er relatief meer gezinnen met jonge kinderen en mensen met een hoog inkomen dan in andere wijken, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De Vinexwijken zijn vanaf 1995 gebouwd aan de rand van steden om de druk op de grote stad te verlichten. Van de bijna 790.000 bewoners is 17 procent volgens het CBS van niet-westerse herkomst, gemiddeld in Nederland is dat 12 procent. Er wonen relatief veel mensen van Surinaamse komaf.

Tussen de wijken bestaan wel grote verschillen in de herkomst van de bewoners. Rond de vier grote steden zijn de wijken een afspiegeling van deze steden en er wonen ook meer mensen van allochtone herkomst.

Een kwart van de inwoners van Vinexwijken is jonger dan vijftien jaar. In grote steden is dit gemiddeld 17 procent. Bewoners van Vinexwijken zijn ook relatief vaak tussen 25 en 45 jaar oud (34 procent).

De grootste Vinexlocatie is Leidsche Rijn in Utrecht met ruim 56.000 inwoners in 2015.