'Omwonenden windparken voelen zich niet serieus genomen'

De overgrote meerderheid van omwonenden van geplande windmolenparken (63 procent) staat positief tegenover de opwekking van duurzame energie op deze manier. Als het echter gaat om de komst van die molens in hun directe omgeving, daalt dat percentage tot 26.

Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis (VEH). Volgens de vereniging komt dit voor een belangrijk deel omdat omwonenden zich niet serieus genomen voelen bij de planvorming en de inspraak voor de projecten.

De VEH deed onderzoek onder 3.660 leden die in de directe omgeving wonen van gebieden die door de overheid zijn aangewezen als plek voor grote windparken.

Slechts 11 procent van de ondervraagden heeft het gevoel dat hun belangen serieus worden meegewogen in de besluitvorming. Van degenen die binnen 2 kilometer van het windmolenpark wonen, heeft zelfs 72 procent geen vertrouwen in een serieuze belangenafweging.

Aanbevelingen

De vereniging gaat samen met de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windenergie richtlijnen en aanbevelingen opstellen, vervat in een zogenoemde participatiewijzer, waarmee burgers actiever worden betrokken bij de besluitvorming.

"Dit kan zo niet langer", aldus VEH-directeur Rob Mulder. "Hoewel alle partijen, dus ook overheid, initiatiefnemers, projectontwikkelaars en milieuorganisaties belang hebben bij een zo groot mogelijk draagvlak, komt inspraak vaak niet van de grond. We gaan daarom een handje helpen."

De vereniging wil dat deze regels dwingend kunnen worden opgelegd. "Omdat er geen sprake meer kan zijn van vrijblijvendheid gaan we met deze participatiewijzer naar de politiek, om af te dwingen dat gemeenten en exploitanten er per direct mee aan de slag moeten en dit verankerd wordt in de Omgevingswet."

Lees meer over:

NUlifestyle op Facebook

NUlifestyle op Facebook
Een selectie van het laatste lifestyle-nieuws in uw tijdlijn?

Volg ons op Twitter

Mail de redactie

Mail de redactie
Vragen, opmerkingen of tips voor de lifestyle-redactie van NU.nl? Mail: lifestyle@nu.nl 

Dagelijkse nieuwsbrief

Dagelijkse nieuwsbrief
Elke ochtend rond 6.00 uur weten wat het nieuws wordt?
Tip de redactie