In veertien studentencomplexen verspreid over heel Amsterdam voelen studenten zich onveilig. De ASVA studentenunie concludeert dat aan de hand van klachten die binnen zijn gekomen bij het Studentenmeldpunt Onveilig Wonen.

Het meldpunt werd twee maanden geleden geopend, na aanhoudende geluiden van onveilige situaties in en rond studentenwoningen.

Studenten door de hele stad zijn volgens de studentenunie ''een mikpunt voor inbrekers en onzuivere figuren''. Er zijn 52 incidenten gemeld.

Twintig keer ging het om een inbraak. In acht gevallen was er sprake van een beroving op straat, vijf keer betrof het een geweldsdelict. Ook kwamen vier meldingen van seksuele intimidatie of aanranding.

De recente verkrachtingen in Amsterdam (onder meer aan de Wenckebachweg, het Amstelpark en Noord) zorgen voor veel onrust onder studenten. De ASVA is blij dat gemeente, woningcorporaties en politie samen werken aan meer veiligheid.