Een tekort aan seniorenwoningen dreigt in 2020. Meer dan de helft van de gemeenten die meewerkten aan een onderzoek van Ipso Facto, in opdracht van de ouderenbond ANBO, spreekt die verwachting uit. 
 

Ruim vier op de tien gemeenten signaleren nu al een tekort aan seniorenwoningen, met name kleinere gemeenten.

Het aantal senioren stijgt flink door de naoorlogse geboortegolf en de toegenomen levensverwachting. Veel ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen of moeten dat omdat de bejaardenzorg steeds meer buiten instellingen wordt geplaatst.

Inzicht

Uit het onderzoek blijkt echter dat een aanzienlijk deel van de gemeenten de feiten over het wonen van senioren nog niet op rij heeft. Zo heeft slechts 28 procent zicht op de woningen die relatief eenvoudig aangepast kunnen worden voor mensen met een beperking. 55 procent weet wel hoeveel woningen in de gemeente al geschikt zijn voor senioren.

"Het verschil in inzicht verschilt per gemeente enorm", stelt ANBO-directeur Liane den Haan. Goed inzicht in de beschikbaarheid van woningen is volgens haar juist belangrijk "nu het overheidsbeleid gericht is op langer zelfstandig wonen."

Gemeenten en woningcorporaties hebben vaak al wel prestatieafspraken gemaakt over te behalen resultaten. Maar met zorgaanbieders of met andere gemeenten of projectontwikkelaars wordt door minder dan 20 procent van de gemeenten dergelijke afspraken gemaakt. "Daar moet de cultuuromslag dus nog plaatsvinden om de behoefte aan zorg en wonen te kunnen voorzien."