Hoewel de bevolking is gegroeid, zijn Nederlanders minder leidingwater in huis gaan gebruiken.

In 2008 werd er 1.095 miljoen kubieke meter water verbruikt. In 2012 was die hoeveelheid gedaald tot 1.070 miljoen kubieke meter. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat voor het eerst alle waterstromen binnen de Nederlandse economie in kaart heeft gebracht.

Huishoudens zijn verantwoordelijk voor driekwart van het leidingwaterverbruik. De rest komt voor rekening van bedrijven en instanties. Die groep is eveneens minder leidingwater gaan gebruiken.

Waterbesparing

Het CBS verklaart de daling in het huishoudelijk waterverbruik door waterbesparende maatregelen in de afgelopen decennia, zoals zuinigere douchekoppen en toiletten. Ook apparaten als wasmachines en vaatwassers hebben steeds minder water nodig.

Leidingwater bestaat uit grondwater en zoet oppervlaktewater, dat is bewerkt door waterleidingbedrijven. Verbruikt water wordt gezuiverd en weer geloosd in oppervlaktewateren.