In Den Haag wonen per vierkante kilometer ruim 6.344 mensen. Daarmee heeft de hoofdstad van Zuid-Holland de hoogste bevolkingsdichtheid van Nederland.

In Nederland wonen gemiddeld 504 mensen per vierkante kilometer landoppervlakte. In 2001 waren dat er nog 475, blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

De twaalf gemeenten met de hoogste bevolkingsdichtheid liggen allemaal in de Randstad. Naast Den Haag hebben ook de gemeenten Leiden (5.586), Haarlem (5.411) en Amsterdam (5.028) een hoge bevolkingsdichtheid. In de noordelijke provincies wonen de minste mensen per vierkante kilometer.

Op maandag bereikte het inwonersaantal in Nederland de grens van zeventien miljoen. De groei in inwonersaantallen is vooral te zien in de grote steden. Tussen 2001 en 2016 groeide Amsterdam met bijna honderdduizend inwoners. Ook Utrecht (82.500 inwoners), Den Haag (66.800) en Almere (47.900) groeiden sterk.

Er zijn 22 gemeenten waar minder dan honderd inwoners per vierkante kilometer wonen. Op de Waddeneilanden Schiermonnikoog en Vlieland wonen minder dan dertig inwoners per vierkante kilometer.

Bevolkingsdichtheid