Verspreid over Engeland worden tien 'gezonde wijken' gebouwd, die zo ontworpen zijn dat ze beweging stimuleren en ongezond gedrag ontmoedigen.

De tien buurten werden dinsdag bekendgemaakt door de National Health Service (NHS). "Dit initiatief is een gouden kans om radicaal te gaan heronderzoeken hoe wij moeten wonen. Het is een ambitieuze kijk op hoe we de volksgezondheid kunnen verbeteren via de woonomgeving", aldus de NHS.

De wijken zullen uiteindelijk onderdak bieden aan 170.000 mensen. Bij de ontwikkeling wordt geput uit wetenschappelijke kennis over de invloed van woonomgeving op (on)gezond gedrag.

In de gezonde wijken moet vooral obesitas en psychische problemen worden bestreden. Dit zijn volgens gezondheidsinstanties twee van de grootste volksgezondheidsproblemen van Engeland.

Mentale gesteldheid

In de tien wijken worden onder meer fastfoodvrije zones ingesteld rond scholen, meldt The Guardian. Dit is in het verleden ook al geprobeerd in Engeland, maar het liep destijds stuk op de juridische onmogelijkheid om bestaande fastfoodrestaurants te dwingen om te sluiten.

Er komt aandacht voor goede fiets- en wandelpaden, en het moet laagdrempeliger worden om met het openbaar vervoer te reizen. Verder moeten werkplekken, scholen en openbare plekken zodanig worden ingericht dat de omgeving bewoners tot beweging aanzet en daarnaast een positieve invloed op hun mentale gesteldheid heeft.