Veel Nederlanders voelen zich veilig in hun eigen buurt. Ze geven daarvoor het cijfer 7,2, zo staat vrijdag in de veiligheidsmonitor van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Er is wel een groot verschil tussen de verschillende provincies en steden.

In de regio's Den Haag Centrum en Rotterdam Zuid voelt een op de tien inwoners zich vaak onveilig in de eigen woonbuurt. In Drenthe, Zeeland, Friesland en Noord- en Oost-Gelderland is dat minder dan 1 procent.

Van de ondervraagde Nederlanders vindt een op de tien dat er veel criminaliteit is in zijn of haar woonomgeving. 3 procent van de mensen is bang om slachtoffer te worden van criminaliteit. Een op de vijf mensen voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt.

Vrouwen voelen zich vaker onveilig dan mannen. 13 procent van de vrouwen zegt 's avonds de deur niet open te doen als de bel gaat. 5 procent van de vrouwen voelt zich 's avonds op straat onveilig.

Last

Ruim 40 procent van de Nederlanders zegt dat er in zijn of haar buurt veel overlast is. Daarbij gaat het vooral om te hard rijdende auto's en hondenpoep op straat. Ook zeggen mensen best wel vaak last te hebben van buurtbewoners. 

Wel gaan buurtbewoners over het algemeen op een prettige manier met elkaar om, vindt 70 procent van de Nederlanders. Een kwart zegt dat buurtbewoners elkaar nauwelijks kennen. Bijna 40 procent heeft naar eigen zeggen veel contact met buren.

Eerdere jaren

De cijfers wijken niet veel af van onderzoeken uit voorgaande jaren. Ook nu kwam weer naar voren dat mensen in dorpen meer contact met mensen in hun straat hebben dan mensen die in een stad wonen.

Zaterdag is in Nederland de tiende editie van Burendag. 

Sociale omgang in de buurt