Mensen die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning moeten daar gemiddeld acht jaar op wachten. 

Dat concludeert RTL Nieuws na eigen onderzoek. 

Purmerend kent de langste wachttijd: 21 jaar. In het centrum van Amsterdam en in Hoofddorp bedraagt de wachttijd zeventien jaar, in andere Amsterdamse stadsdelen varieert het van veertien tot zestien jaar.

In Nieuw-Lekkerland wachten mensen drie jaar op een sociale huurwoning. RTL Nieuws bekeek alle huurwoningen die tussen augustus 2014 en augustus dit jaar werden verhuurd via WoningNet, de grootste aanbieder van sociale huurwoningen op internet.

Woningmarkt

Volgens hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft worden er te weinig nieuwe sociale huurwoningen gebouwd, terwijl de vraag toeneemt. Dat komt onder meer door een toename van het aantal asielzoekers met verblijfsvergunning en doordat er relatief weinig mensen doorstromen van huur naar koop.

Dat de wachttijd zo lang is komt ook doordat veel (potentiële) huurders voorrang krijgen omdat ze een urgentieverklaring op basis van medische gronden kunnen overleggen. Wie slachtoffer is geweest van huiselijk geweld krijgt vaak voorrang en ook mantelzorgers en asielzoekers komen in veel gemeenten eerder aan bod bij de toewijzing van sociale huurwoningen.

Kabinetsbeleid

De problemen zijn volgens voorzitter Marc Calon van de vereniging van woningcorporaties Aedes vooral een gevolg van het kabinetsbeleid. "Ouderen blijven langer in hun sociale huurhuis wonen omdat ze niet meer terecht kunnen in verzorgingshuizen. Het woningaanbod neemt af door extra belastingmaatregelen, terwijl de vraag naar huurhuizen toeneemt. We waarschuwen minister Stef Blok (Wonen) al lang voor de gevolgen."

Juist zaterdag hield Aedes voor het eerst de Dag van het Huren, waar vijftienduizend mensen op afkwamen. Van het Friese Dokkum tot het Limburgse Mechelen waren activiteiten voor huurders en andere belangstellenden. Vier miljoen Nederlanders wonen in een sociale huurwoning van een van de driehonderd deelnemende corporaties.

"Door op bezoek te gaan bij huurders, een rondleiding te geven langs renovatie- en nieuwbouwprojecten en door open huis te houden laten we zien dat de woningcorporaties midden in de samenleving staan", aldus directeur Jan Boeve. "Samen met huurders en gemeenten zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland goed kan wonen."