Het aantal te koop staande huizen met zwembad is flink gestegen. Er worden er ruim twee keer zo veel aangeboden als zes jaar geleden.

Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). De bij de NVM aangesloten makelaars bieden samen ongeveer 1950 woningen met zwembad aan, ongeveer 1,4 procent van het totale aanbod. Recreatiewoningen worden daarbij niet meegerekend.

Het aantal te koop staande huizen met een zwembad in de tuin stijgt al twee jaar, en ligt op dit moment ruim twee keer zo hoog als in het tweede kwartaal van 2008, toen de crisis op de woningmarkt begon. Het totale woningaanbod daalt de laatste jaren juist.

De meeste woningen met zwembad bevinden zich in de provincie Noord-Brabant: daar wordt bijna een derde van alle woningen met zwembad aangeboden. Ook in Limburg, ’t Gooi en rond Bunnik/Zeist zijn er veel onbewoonde huizen met zwembad te vinden.

De verkoop is de laatste jaren hetzelfde gebleven. Bij de NVM is iets minder dan een half procent van de verkochte woningen voorzien van een zwembad.

Dit type woningen wordt naar verhouding niet snel verkocht, omdat ze relatief duur en vaak vrijstaand zijn. Woningen zonder zwembad worden gemiddeld binnen 105 dagen verkocht. Voor woningen inclusief zwembad lag deze verkooptijd op 230 dagen.