Van de zeven grootste studentensteden in Nederland wordt Nijmegen als de veiligste gezien. Amsterdam wordt beschouwd als minst veilige stad van deze grootste studentensteden. 

Dat blijkt uit een enquete van Studentenwegwijzer.nl, waarvoor 1.016 studenten een online vragenlijst hebben ingevuld. De zeven grootste studentensteden zijn Amsterdam, Nijmegen, Delft, Leiden, Groningen, Rotterdam en Utrecht. 

60 procent van de studenten geeft aan zijn of haar eigen studiestad als (zeer) veilig te beleven. De veiligheidsbeleving blijkt sterk uiteen te lopen in de verschillende studiesteden. 

Na Nijmegen (60 procent) komt Delft als meest veilige stad uit de bus. Daar voelt 53 procent zich veilig. Delft wordt op de voet gevolgd door Leiden waar 52 procent van de studenten zich veilig voelt. Maar 14 procent van de Amsterdamse studenten voelt zich veilig in de stad. 

Veiligste studentensteden

Bron: Studentenwegwijzer.nl© NU.nl/Shannon Bakket

Bezittingen

Studenten maken zich aanzienlijk meer zorgen over hun bezittingen (onder andere laptop en smartphone) buitenshuis dan in de studentenwoning. Slechts 16 procent van de verzekerde uitwonende studenten heeft echter dekking buitenshuis vanuit de inboedelverzekering.