Kennisorganisatie Platform31 in Den Haag gaat de komst van nieuwe wooncoöperaties stimuleren. Huurders hebben met de komst van de nieuwe Woningwet per 1 juli meer mogelijkheden gekregen om zelf een coöperatieve vereniging op te richten. 

Het doel is om meer mensen eigen verantwoordelijk te geven voor hun woning en woonomgeving.

Een groeiende groep Nederlanders wil zelf het beheer van woningen overnemen om zo meer zeggenschap te krijgen en daarmee de onderhoudskosten voor het huis in de hand te houden.

''Wij krijgen hier wekelijks telefoontjes over'', zegt Hamit Karakus, directeur bij Platform31, een kennisorganisatie voor stedelijk en regionale ontwikkeling. Zijn organisatie experimenteert al langer met groepen mensen die dergelijke initiatieven nemen.

Nu komt er een actieprogramma in vijf grote steden. Doel is de coöperatieve vereniging te ontwikkelen tot een realistische, aantrekkelijke en duurzame optie in het wonen in Nederland.

''Mensen die nu bezig zijn een coöperatie op te zetten lopen tegen allerlei obstakels aan, zoals de financiering en het beheer van de woningen. Daar willen wij samen met de initiatiefnemers en onder meer banken oplossingen voor bedenken’’, aldus Karakus.

Video: Meer kansen voor kleine wooncoöperaties

Commune

Bas van Vlaenderen van wooncoöperatie Copekcabana in Amsterdam-Noord wil met ongeveer zestig mensen zo’n dertig woningen gaan beheren. Het gaat om een sociale coöperatie die zich richt op mensen met een laag inkomen:

''Onze gezamenlijke drijfveer is zelf een actieve rol te spelen in de inrichting van de woningen, maar ook omdat we in gezamenlijkheid dingen willen doen.’’ Zo wordt er gedacht aan een gezamenlijke keuken en tuin, maar ook een eigen kinderopvang en enkel auto’s voor gezamenlijk gebruik.

Mede-initiatiefnemer Marloes van Doorn ziet een coöperatieve vereniging als de commune 2015. ''Het is op een moderne manier weer met elkaar samenleven’’, aldus Van Doorn. Het gaat er nu nog om een bank te vinden die de aankoop wil financieren.

''Waarschijnlijk wordt het een Duitse bank’’, zegt Vlaenderen. ''In Nederland kennen banken nog geen financieringsmogelijkheid voor dit soort coöperatieve woonprojecten.''