Het merendeel van de koolmonoxidemelders dat op de Nederlandse markt te koop is, deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. 

Dat blijkt vrijdag uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

De NVWA heeft vier types melder technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af. Die koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben, mogen niet meer worden verkocht. De NVWA ziet daarop toe.

Daarnaast heeft de NVWA in het kader van een breder Europees onderzoek vijftien verschillende merken en types koolmonoxidemelders gecontroleerd. Twaalf van de vijftien onderzochte CO-melders bleken niet te voldoen aan administratieve eisen, zoals een goede gebruiksinstructie.