Zonne-energie in Nederland groeit sinds 2011 sterk. Het geïnstalleerd vermogen aan zonnepanelen is toegenomen.

Dat blijkt uit een rapport van Natuur & Milieu. De stichting onderzocht alle bijna vierhonderd Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Amsterdam, Zwolle en Súdwest Fryslan wekken de meeste zonne-energie op. Afgezet naar het aantal inwoners staat Amsterdam echter rond de 390ste plek. "Dit lijkt logisch, gezien hun woningvoorraad: veel gestapelde bouw en huurwoningen en een iets lager dan gemiddeld inkomen zijn geen gunstige voorwaarden voor het plaatsen van zonnepanelen door bewoners", stelt Natuur & Milieu

"Tegelijkertijd laat onder meer Amsterdam zien dat met beleid en creativiteit ook in deze steden veel te bereiken is en dat de vele gemeentelijke maatregelen voor zonne-energie hun vruchten afwerpen."

Score

Inwoners van Zeewolde wekken per inwoner de meeste energie op. Van de tien grootste steden in Nederland scoort Rotterdam het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. 

In een energieakkoord hebben overheden, bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesproken in 2020 14 procent duurzame energie op te wekken. Nu is dat nog geen 5 procent. "Om de doelstelling uit het Energieakkoord te bereiken, is dus een grote inzet nodig. Zonne-energie is daarbij één van de mogelijkheden", aldus Natuur & Milieu.

Zonne-energie