Minister Stef Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de regio Noordoost-Friesland dinsdag tot krimpgebied bestempeld. Zo kan hij afspraken met het gebied maken om de gevolgen van de bevolkingsdaling daar te bestrijden.

Krimpregio’s krijgen een speciale bijdrage uit het gemeentefonds, maar die moet nog worden vastgesteld voor de Friese nieuwkomer in de groep van krimpgebieden. Dat zijn verder de Eemsdelta, Oost-Groningen, De Marne, Parkstad Limburg, Maastricht-Mergelland, de Westelijke Mijnstreek, Zeeuws-Vlaanderen en de Achterhoek.

In krimpgebieden loopt de bevolking zo terug, dat bepaalde voorzieningen er moeilijk te handhaven zijn.