De gemeente Amsterdam maakt schoon schip met het erfpachtstelsel. Het systeem moet transparanter en eenvoudiger.

Dat concluderen hoogleraren van de Grondwaardecommissie Eeuwigdurende Erfpacht in het advies dat ze donderdag aan de gemeenteraad uitbrachten.

De huidige werkwijze is onduidelijk en kostbaar, omdat die tot veel bezwaarprocedures leidt als een erfpachtperiode afloopt en de gemeente het nieuwe erfpachtbedrag (canon) voor de komende periode vaststelt. De gemeente wil het systeem hervormen.

Amsterdammers krijgen in de toekomst de mogelijkheid om eeuwigdurend de erfpacht af te kopen. Erfpachters kunnen kiezen voor een vast jaarlijks bedrag of een lager canon dat jaarlijks wordt verhoogd op basis van inflatiecorrectie.

De derde mogelijkheid is eenmalige afkoop. De commissie adviseert de gemeente om aanbiedingen aan Amsterdammers glashelder te communiceren.

Na de zomer komt wethouder Eric van der Burg (Grondzaken) met een bestuurlijke reactie op het advies.