Amsterdam en omliggende gemeenten investeren de komende tien jaar zo'n 200 miljoen euro in fietspaden, fietsenstallingen en verkeersveiligheid voor fietsers.

Dit maakte de stadsregio Amsterdam, een samenwerkingsverband van zestien gemeenten, donderdag bekend.

De fiets moet bijdragen aan een betere doorstroming in de regio. De elektrische fiets kan op afstanden tot vijftien kilometer een goede vervanging zijn voor de auto en het openbaar vervoer, als er goede fietsroutes met zo weinig mogelijk obstakels zijn, redeneert de regioraad.

De gemeenten willen tot 2025 ook stallingsmogelijkheden bij tram- en bushaltes en op treinstations verbeteren.

De stadsregio helpt gemeenten de komende tien jaar met betalen van nieuwe vrijliggende fietspaden. De gemeenten streven naar een regionaal fietsnetwerk tussen Amsterdam en de regio, maar ook tussen regiogemeenten onderling.