In de periode tot 2040 moeten er in Nederland zeker 750.000 tot 1,4 miljoen woningen bijkomen om te voorzien in de woningbehoefte.

Dat blijkt uit een donderdag gepubliceerde studie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB).

De uitbreiding van het woningbestand zal vooral moeten gebeuren door het bouwen van nieuwe woningen. Het verbouwen van leegstaande kantoren, winkels en verzorgingshuizen levert hooguit 50.000 woningen op.

In alle drie scenario's die het EIB opstelde, zal de koopsector de komende decennia in absolute zin de grootste groei kennen.

Sociale huurwoningen

De behoefte aan sociale huurwoningen neemt af. Dat heeft te maken met de stijging van het opleidings- en welvaartspeil, waardoor de doelgroep van de sociale huursector stagneert. Het marktaandeel van de vrije huursector zal wel toenemen.

De onderzoekers gaan er in het zogenoemde middenscenario van uit dat de totale bouwproductie (woningen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, infrastructuur) in 2040 op jaarbasis ruim 60 miljard euro bedraagt, gerekend met de prijzen van nu.

Dat is 20 procent boven de huidige jaarproductie en ongeveer gelijk aan de productie kort voordat eind 2008 de crisis uitbrak.