Mensen die in rijke buurten wonen participeren beter dan mensen die in arme buurten wonen.

Dat blijkt donderdag uit onderzoek van de Erasmus Universiteit, meldt NRC.

Het onderzoek is gedaan in verschillende Rotterdamse wijken en onderscheidde drie vormen van burgerparticipatie: vrijwilligerswerk, buurtparticipatie en mantelzorg.

De rijke wijk Kralingen scoorde bij deze punten significant beter dan armere wijken in Rotterdam-Zuid, zoals Feijenoord, Afrikaanderwijk en Bloemhof.

De huidige beleidsomslag waarbij meer gerekend wordt op de participatiesamenleving is minder een probleem voor mensen uit rijke buurten, stellen de onderzoekers.

"Maar juist deze arme wijken die veel sociale problemen kennen zijn gebaat bij succesvolle burgerinitiatieven", aldus een van de onderzoekers in de krant.