Nederlandse jongeren zijn in verhouding tot ouderen slordig in het afsluiten van deuren en ramen.

Stichting Nationale Inbraakpreventie Weken vroeg 1.100 deelnemers naar hun afsluitgewoontes, met het oog op de aankomende vakantieperiode. Voor potentiële inbrekers is dat het perfecte moment om langs te komen.

Niet iedereen sluit zijn huis goed af, blijkt uit het onderzoek. Zo doet een kwart van de jongeren onder de 30 jaar dit helemaal niet, en laat 12 procent de ramen weleens open staan.

De generatie die ouder is dan 60 jaar is veel voorzichtiger en neemt meer maatregelen. Zij vragen bijvoorbeeld aan buren om een oogje in het zeil te houden en de post af en toe op te ruimen.

In de provincie Friesland doen mensen met bijna 80 procent het vaakst een beroep op de buren. Landelijk ligt dit gemiddelde op 57 procent.

Sleutel verstoppen

Bijna een derde van de ondervraagden verstopt een reservesleutel buitenshuis voor bijvoorbeeld familie of buren. Ouderen (18 procent) doen dit minder vaak dan jongeren (44 procent).

Het buitenshuis verstoppen van de sleutel wordt door de stichting afgeraden. "Inbrekers zijn beducht op mogelijke verstopplekken en hebben 'm vaak ook zo gevonden", zegt directeur Coen Staal. "Dan is er sprake van insluiping en niet van inbraak in de woning. Verzekeraars vergoeden dan meestal niets."

De stichting geeft tien tips om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen. Zo is het niet verstandig om vakantieplannen op sociale media te delen of heel opzichtig de auto in te pakken.

Het is wel verstandig een auto op de oprit te hebben staan, een kopje op tafel te laten staan, juwelen op te bergen, de brievenbus te laten legen, de binnendeur op slot te draaien en buren te vragen om een beetje op te letten.