Bijna de helft van de woningen die langdurig leeg staan, wordt toch gebruikt.

Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Er waren halverwege 2013 bijna 189.000 woningen in Nederland waar tenminste anderhalf jaar niemand op stond ingeschreven.

Daarvan zijn zo'n 88.000 huizen niet beschikbaar voor nieuwe bewoners, omdat de woning in de praktijk toch wordt gebruikt of een andere bestemming heeft gekregen.

Dat blijkt onder meer uit het energieverbruik. Bij 47.000 woningen, ongeveer een kwart van de langdurig leegstaande huizen, is sprake van een substantieel energieverbruik. Dat wijst er doorgaans op dat de woningen in gebruik zijn en dus niet beschikbaar zijn voor nieuwe bewoners.

Tweede woning

Maar de rest, zo'n 142.000 panden, is ook niet altijd beschikbaar. Sommige van die woningen worden namelijk als tweede woning gebruikt of hebben in de praktijk geen woonfunctie.

Daarnaast zijn er ook panden die vanwege sloopplannen of een nevenfunctie minder geschikt zijn. Het kan gaan om woningen met een winkelfunctie of een logiesfunctie.

Beschikbaar

Daarmee blijven er ruim 101.000 langdurig leegstaande woningen over die wel beschikbaar zijn voor de woningmarkt. Dat komt neer op 1,4 procent van het totaal aantal woningen in Nederland.

Een relatief klein deel van deze groep is een corporatiewoning (12 procent). Verder gaat het in 40 procent van de gevallen om huurwoningen van particuliere verhuurders en beleggers.

Bijna een derde is een koopwoning. Minder dan een kwart daarvan staat ook daadwerkelijk te koop.