De prijs voor elektriciteit in Nederland is vorig jaar met circa 20 procent gedaald. Dat maakte netbeheerder TenneT maandag bekend. 

Lag de gemiddelde prijs voor een megawatt elektriciteit in 2013 nog op 52 euro, vorig jaar was dat 41 euro.

Volgens TenneT zijn er verschillende redenen voor de prijsdaling. Onder meer lag de prijs voor gas lager en zijn er drie nieuwe kolencentrales operationeel geworden.

Ook vond er grootschalige import plaats van goedkopere elektriciteit uit Noorwegen en Duitsland, die vooral mogelijk is gemaakt door de uitstekende verbindingen tussen Nederland en omringende landen, aldus TenneT.

De verwachting is dat de prijzen komende tijd verder omlaag zullen gaan. TenneT heeft met een groot aantal andere Europese hoogspanningsnetbeheerders afgesproken om hun systemen beter op elkaar af te stellen. Internationale verbindingen worden straks nog efficiënter gebruikt. De verbeterde koppeling wordt later deze maand van kracht.

Eerder berekende de Autoriteit Consument & Markt (ACM) dat de Nederlandse samenleving door die koppeling met omringende landen op jaarbasis circa 80 miljoen euro goedkoper uit is.

Stroomprijzen

Bron: TenneT© NU.nl/Shannon Bakker

Flexibiliteit

De sterke groei van duurzame energiebronnen vraagt om meer flexibiliteit, omdat deze zorgen voor een schommelend aanbod van elektriciteit.

Op momenten dat er minder zonne- of windenergie is, moet de elektriciteit ergens anders vandaan gehaald worden. Via stroomverbindingen met andere landen vindt import of export van stroom plaats.

NorNed, de zeekabel tussen Nederland en Noorwegen, wordt bijvoorbeeld bijna voor 100 procent benut voor import van goedkopere stroom vanuit Noorwegen. Ook vanuit Duitsland wordt vooral geïmporteerd, terwijl via de zeekabel tussen Nederland en Groot-Brittannië juist voornamelijk export plaatsvindt.