JERUZALEM - De joodse Thora laat weinig te raden over wie er 9 juli in de finale spelen en wie dan het wereldkampioenschap voetbal wint. Een commentator van het Israëlische dagblad The Jerusalem Post heeft opgezocht welke Thora-teksten er voor die dag op de godsdienstige kalender ter lezing op het programma staan. Hij concludeerde daar woensdag uit dat de finale tussen Duitsland en Argentinië gaat en dat het Zuid-Amerikaanse land met 3-0 wint.

De tekst die wordt voorgeschreven op en rond de datum van de finale handelt over Balak, de koning der Moabieten in de tijd dat de Israëlieten door de Sinaï zworven. Israël en Moab hebben zich om verschillende redenen niet kunnen kwalificeren voor het WK. Maar een nadere blik op de deelnemerslijst van het WK biedt uitkomst: het Duitse team wordt geleid door Michael Ballack.

Argentinië

Koning Balak wendde zich blijkens hoofdstuk 22 uit het Boek der Nummers, destijds tot de profeet Balaam om de Israëlieten te vervloeken. De profeet deed erg zijn best de verwensingen over zijn lippen te krijgen, maar telkens sprak hij dankzij Gods bemoeienissen zegeningen uit. Balak is razend: "Ik heb u geroepen om mijn vijanden te vervloeken en U heeft hen bij ekaar drie maal gezegend".

De uitslag staat zo reeds vast, maar de Israëlieten die winnen kunnen niet uit de joodse staat komen. Het moeten dus rondzwervende joden elders zijn. Het enige team dat bij de WK joodse prominenten in stelling heeft gebracht, is Argentinië. Daar is de joodse Argentijn José Pekeman coach en de aanvoerder is de jood Juan Pablo Sorín. Dat moeten dus de 'Israëlieten van het WK' zijn.