Rijkswaterstaat zet vanaf vrijdag ijsbrekers in op het IJsselmeer en de Twentekanalen. Op het Markermeer en de Randmeren zijn al sinds dinsdag ijsbrekers actief. Op verschillende plekken liggen daarnaast ijsbrekers klaar om indien nodig in actie te komen.

IJsbrekers worden niet vaak ingezet in Nederland. De laatste keer dat Rijkswaterstaat dergelijke vaartuigen inzette, was in 2018. Destijds was het zelfs nog langer geleden dat er ijsbrekers waren ingezet: in 2012.

Rijkswaterstaat zegt de grote vaarroutes die tot de categorie hoofdvaarweg behoren zo goed mogelijk bevaarbaar te willen houden. Dat gebeurt dus met de inzet van ijsbrekers.

"We houden de vaargeulen met ijsbrekers open en verlenen zo nodig assistentie aan schepen als die door de ijsvorming vast komen te zitten", aldus Rijkswaterstaat. "Hiermee voorkomen we schade aan bruggen, sluizen en oevers en kan de binnenvaart ook in de winter zoveel mogelijk ongehinderd doorvaren."