WASHINGTON - De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton heeft het lekken van informatie door klokkenluiderssite WikiLeaks maandag in harde bewoordingen veroordeeld.

De bewindsvrouw bezwoer toekomstige publicaties te zullen voorkomen. Ze zei de publicatie van vertrouwelijke diplomatieke documenten ten zeerste te betreuren.

Verder benadrukte Clinton dat ''ons officiële buitenlandbeleid niet wordt bepaald door deze gepubliceerde boodschappen, maar hier in Washington''.

Clinton beloofde ''het Amerikaanse volk, onze vrienden en partners agressieve stappen te zullen nemen tegen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn.''

Uitdagingen

Clinton zei dat de publicatie de Amerikaanse inspanningen ondermijnt om met andere landen te werken. Ze zei er echter van verzekerd te zijn dat de Amerikaanse banden de door de publicatie veroorzaakte uitdagingen aankunnen.

Verder liet ze weten dat de gelekte berichten aantonen dat er wereldwijd grote bezorgdheid bestaat over het kernprogramma van Iran.