NEW YORK - De ogen van de wereld zijn opnieuw op WikiLeaks gevestigd, omdat de klokkenluiderssite is begonnen met het publiceren van in totaal 250.000 berichten over correspondentie tussen Washington en Amerikaanse ambassades.

- WikiLeaks is in juli 2007 opgezet als een plek waar klokkenluiders anoniem kunnen lekken.

- Iedereen mag stukken sturen naar WikiLeaks, maar een groep vrijwilligers besluit of de documenten worden gepubliceerd. De site neemt geheim, gecensureerd of anderszins vertrouwelijk materiaal aan als dat politiek, diplomatiek of ethisch gezien van belang is. Het doel is overheden transparanter te laten werken en corruptie uit te bannen.

- WikiLeaks krijgt de documenten op allerhande manieren aangeleverd, ook per post. Wie de bron is, wil de organisatie niet weten. Zodra dat toch duidelijk is, wordt die informatie vernietigd. Een team advocaten verdedigt de publicaties.

- Voorstanders stellen dat WikiLeaks journalisten, politici of werknemers een veilige mogelijkheid biedt om gevoelig materiaal naar buiten te brengen. Tegenstanders vinden echter dat de veiligheid van landen, instanties en personen in gevaar wordt gebracht door de handelwijze van de site. Het Amerikaanse ministerie van Defensie sprak na publicatie van tienduizenden documenten over de oorlog Afghanistan eind juli over het ,,toppunt van onverantwoordelijkheid,'' omdat Afghaanse burgers die meewerken met de Amerikanen traceerbaar zijn.

- In oktober publiceerde WikiLeaks circa 400.000 documenten van het Amerikaanse leger over de oorlog in Irak.

- Julian Assange, een van de leidende personen bij WikiLeaks, kwam in augustus niet alleen in het nieuws door het werk van de klokkenluiderssite te verdedigen, maar ook doordat dat hij in Zweden wordt verdacht van verkrachting. Eerder deze maand vaardigde Zweden een arrestatiebevel uit tegen Assange. Zelf zegt Assange dat hij slachtoffer is geworden van een lastercampagne.

Lees alle Twitterberichten over dit onderwerp op NUlive