De tuchtcommissie van de internationale wielerfederatie UCI heeft de Belgische ex-manager Patrick Van Gansen voor bijna drie jaar geschorst vanwege seksuele intimidatie. De schorsing loopt met terugwerkende kracht van 16 april 2020 tot 31 december 2022.

Van Gansen werd in 2019 door meerdere wielrensters van zijn continentale ploeg Health Mate-Cyclelive beschuldigd van psychologisch misbruik en seksuele intimidatie.

In april vorig jaar werd hij schuldig bevonden door de ethische commissie van de UCI. De commissie kwam in samenwerking met een extern bureau tot de conclusie dat Van Gansen de ethische regels inderdaad heeft overtreden.

Volgens enkele rensters van het inmiddels opgeheven Health Mate misbruikte Van Gansen zijn machtspositie. Zo deden de Belgische Tara Gins en de Amerikaanse Liz Hatch een boekje open over het gedrag van de manager. Samen met een aantal anderen dienden ze een klacht in bij de UCI.

Van Gansen, die de beschuldigingen altijd heeft ontkend en spreekt van "gefrustreerde wielrensters die slecht presteerden", mag tot eind 2022 geen functie bekleden in de wielersport. Hij moet ook een cursus volgen over seksuele intimidatie op het werk.

Health Mate-Cyclelive werd eind 2019 vanwege de affaire opgedoekt, nadat de hoofdsponsor zich had teruggetrokken.