DEN HAAG - Maak het studentes gemakkelijker om tijdens hun studie al kinderen te krijgen. De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ), een adviesorgaan van de regering, geeft die suggestie aan de overheid in een rapport over 'laat ouderschap' dat woensdag is gepresenteerd.

Andere adviezen zijn om het jonge stellen gemakkelijker te maken een geschikt huis te vinden of maatregelen te nemen waarmee jonge ouders hun baan beter kunnen combineren met de verzorging en opvoeding van kinderen.

In Nederland krijgen vrouwen vaak laat kinderen; Bijna de helft, 45 procent, wordt na het dertigste levensjaar voor het eerst moeder. In 1970 kreeg ongeveer 10 procent van de vrouwen pas na hun dertigste het eerste kind.

Carrière

Volgens artsen is het medisch gezien veel beter om op jonge leeftijd aan kinderen te beginnen. De RVZ stelt dat Nederlandse vrouwen eerst hun leven en carrière op poten willen hebben voordat ze kinderen nemen.

Volgens de voorzitter van de commissie die het rapport heeft opgesteld, gynaecoloog Didi Braat, weten veel mensen niet dat moeders veel meer kans hebben op een miskraam als ze na hun dertigste zwanger worden, of dat kinderen een grotere kans hebben op bijvoorbeeld het syndroom van Down.

Vruchtbaarheid

Daarbij zijn ouderparen die op late leeftijd kinderen willen minder vruchtbaar. Ze komen regelmatig in het ziekenhuis terecht voor kunstmatige vruchtbaarheidsbehandelingen. Kinderen die via reageerbuisbevruchting worden geboren, komen vaak te vroeg ter wereld. Deze kinderen lopen later in hun leven grotere kans op leer- en gedragsstoornissen.

De raad wil in het rapport geen negatief oordeel vellen over het op late leeftijd krijgen van kinderen. Er zijn volgens voorzitter Rien Meijerink, immers ook argumenten die ervoor pleiten om pas laat aan kinderen te beginnen: ouders hebben dan vaak inmiddels een goed salaris, en een huis dat geschikt is voor kinderen. Ook kan het zijn dat ze mentaal beter in staat zijn kinderen op te voeden dan in hun jonge jaren.

Kinderopvang

De RVZ hoopt dat de regering meer aandacht besteedt aan het vraagstuk van kinderen krijgen. Als het kabinet wil dat mensen op jongere leeftijd aan nageslacht beginnen, zou studentenhuisvesting bijvoorbeeld ook voor kinderopvang kunnen zorgen. Jonge moeders kunnen op die manier beter hun studie met kinderen combineren. Ook zouden er speciale startershuizen kunnen worden gebouwd die geschikt zijn voor jonge gezinnen.